Information om personuppgiftsbehandling

Denna personuppgiftspolicy (”Policy”) innehåller information om hur Folkligt Catering  organisationsnummer XXXXXX-XXXX, , behandlar personuppgifter om dig när du fyller i uppgifter på vår hemsida folkligt.se i syfte att göra en beställning eller begära en offert.​ Folkligt Catering värnar om våra användares personliga integritet och vi är måna om att ge dig tydlig och korrekt information.

Personuppgifter vi behandlar

Folkligt Catering behandlar personuppgifter om dig i samband med Tjänsten Bokning och Offertförfrågan. Vi inhämtar uppgifterna från dig genom att du fyller i dem i vårt webbformulär på folkligt.se. ​Om du inte tillhandahåller Folkligt Catering dina uppgifter i vårt webbformulär kommer Folkligt Catering inte att kunna kontakta dig eller leverera Tjänsten.

Legal grund och ändamål med behandlingen

Folkligt Catering kommer att behandla dina personuppgifter med stöd av följande legala grunder:
  • Samtycke: När du kontaktar oss genom att lämna din information i vårt webbformulär ber vi dig att samtycka till behandling av dina personuppgifter i enlighet med denna Policy.
  • Berättigade intressen: Vår behandling grundar sig även på vårt berättigade intresse av att kunna kontakta dig i samband med Tjänsten.

Dina personuppgifter behandlas av Folkligt Catering för att uppnå följande ändamål:

  • Möjliggöra kommunikation mellan Folkligt Catering och för att leverera Tjänsten Bokning och offertförfrågan.

​Hur länge Folkligt Catering behandlar dina personuppgifter

Folkligt Catering kommer att lagra dina personuppgifter så länge det behövs för att uppfylla ändamålen för vilka de samlades in. Vi raderar regelbundet personuppgifter när de inte längre anses nödvändiga för att uppfylla ändamålen.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära information från Folkligt Catering om de personuppgifter som Vi behandlar om dig, samt tillgång till dessa. Du har också rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om dessa är felaktiga samt rätt att begära radering av dina personuppgifter. Vidare har du rätt att begära att Folkligt Catering begränsar vår behandling av dina personuppgifter vilket innebär att Folkligt Catering på din förfrågan inskränker vår behandling under vissa förhållanden.

Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud

Folkligt Catering är personuppgiftsansvarig och därmed ansvarig för att behandlingen av dina personuppgifter sker enligt gällande dataskyddslagar och förordningar. Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på: info@folkligt.se  ​ Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter strider mot gällande dataskyddslagar och förordningar kan du lämna in klagomål till behörig tillsynsmyndighet. I Sverige är den behöriga tillsynsmyndigheten Datainspektionen och deras webbplats är: www.datainspektionen.se

Offertförfrågan

Offert ( + Meny )

Form Head

Viktigt med aktuella telefonnummer, då vi behöver kontakta er när vi kommer med beställningen eller ska hämta returer. Returer sker vardagen efter på förmiddagen innan 12.00.

Leveranstid av mat

Leveranstid av mat

Serveringstid av mat

Serveringstid av mat
TÄNK PÅ ATT du måste beställa minst 20 personer på vardagar och lördagar minst 30 personer.

Mat & Dryck

Personal tid

-
Swish QR-kod

Policy GDPR

CB *
Jag godkänner sidans personuppgiftpolicy

OM Head - Meny & Info

Statisk och unik meny. Obs. kan ej kopieras. Lägg till nya menyer under "Menyer".

S1 Head

S1 Post

S1 Foot

S2 Head

S2 Post

S2 Foot

S3 Head

S3 Post

S3 Foot

S4 Head

S4 Post

S4 Foot

S5 Head

S5 Post

S5 Foot

S6 Head

S6 Post

S6 Foot

S7 Head

S7 Post

S7 Foot

S8 Head

S8 Post

S8 Foot

OM Foot